Fördjupning

990 kr

Kategori:

Beskrivning

En kurs där en del av ett ämne gås igenom grundligare och mer detaljerat än i grundkurserna.