Integritetspolicy
Senast uppdaterad den 09 april 2024
Gäller från 09 april 2024

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Migalon AB, Gräddö, e-post: info@migalon.se, telefon: +46790755558 angående insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://migalon.se) (tjänsten). Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till samma, vänligen kom inte åt eller använd tjänsten.
Vi kan modifiera denna integritetspolicy när som helst utan någon föregående avisering till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från och med att den reviderade policyn publiceras på tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter den tiden kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan.

Hur vi använder din information:
Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Funktioner på webbplatsen
Om vi vill använda din information för något annat ändamål, kommer vi att be om ditt samtycke och kommer att använda din information endast efter att ha erhållit ditt samtycke och sedan, endast för de ändamål för vilka du beviljar samtycke om vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

Dina rättigheter:
Beroende på den tillämpliga lagen kan du ha rätt att få tillgång till och rätta till eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har lämnat till oss för att behandla dina data, rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@migalon.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.
Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller drar tillbaka samtycket att behandla samma för de nödvändiga ändamålen, kan du inte kunna komma åt eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

Kakor etc.
För att läsa mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen se vår Cookie Policy.

Säkerhet:
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål / Dataskyddsombud:
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som finns hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på Migalon AB, Gräddö, e-post: info@migalon.se. Vi kommer att behandla dina frågor i enlighet med tillämplig lag.