Korta inlägg med bakgrunder

Inspiration och bakgrunder för ert arbete med ledningssystemet

ISO 45001 är den mest spridda och accepterade internationella standarden inom arbetsmiljöledningssystem och ersätter den äldre OHSAS 18001-standarden. Med fokus […]
I förra inlägget diskuterade vi behovet av systematisk journalgranskning. Här kommer ett exempel på en checklista man kan använda när […]