För att införa ett ledningssystem för ISO 9001 eller någon annan ISO-standard krävs ett datasystem som kan stödja de olika aspekterna av kvalitetsledningssystemet. Här är några viktiga funktioner och egenskaper att leta efter i ett datasystem för att underlätta implementeringen av ledningssystemet:
Inom kvalitetsstandarder är ISO 9001 vanligtvis den mest välkända och använda inom olika branscher. Men när det gäller hälso- och sjukvården finns det ett behov av en standard som är skräddarsydd för just denna sektor. Därför har man tagit fram ISO 15224 - en vårdanpassad version av ISO 9001 som är specifikt utformad för att möta vårdens unika utmaningar och behov.