Korta inlägg med bakgrunder

Inspiration och bakgrunder för ert arbete med ledningssystemet

I alla vårdverksamheter är dokumentation och journaler avgörande för att säkerställa patientsäkerhet, kontinuitet i vården och kvalitetsförbättring. En viktig aspekt […]
Inom livsmedelsindustrin är säkerhet och kvalitet av yttersta vikt. Det är avgörande att varje steg i livsmedelskedjan, från producent till transportörer, handel, restauranger och slutligen konsumenter, är strikt reglerat och övervakat. För att säkerställa trygghet och kvalitet behövs ett robust och effektivt ledningssystem.
I ett kvalitetsledningssystem följer dokumentationen vanligtvis en hierarkisk struktur för att organisera och hantera olika typer av dokument. Samma principer gäller för ett miljöledningssystem, arbetsmiljöledingssystem etc. på så sätt att det översta styrande dokumentet är miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy etc.