Inom kvalitetsstandarder är ISO 9001 vanligtvis den mest välkända och använda inom olika branscher. Men när det gäller hälso- och sjukvården finns det ett behov av en standard som är skräddarsydd för just denna sektor. Därför har man tagit fram ISO 15224 - en vårdanpassad version av ISO 9001 som är specifikt utformad för att möta vårdens unika utmaningar och behov.